top of page
SP ACCOUNTANCY.png

Nuttige links

Balanscentrale Nationale Bank van België

Het raadplegen van de neergelegde jaarrekeningen van rechtspersonen in België.

Controle geldigheid Europees BTW-nummer

Bij intracommunautaire leveringen is één van de voorwaarden dat de leverancier nagaat of de afnemer in eigen land beschikt over een geldig BTW-nummer.

Op deze website kan u de geldigheid verifiëren. 

Het is aangewezen om het bewijs af te drukken en bij uw uitgaande factuur te bewaren in functie van een BTW-controle.

Mandatenbeheer

De elektronische toepassing om uw volmacht te geven aan ons kantoor voor BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting,...

MyMinfin

Hier kan u uw persoonlijk fiscaal dossier bij FOD Financiën terugvinden.

Omzetten ondernemingsnummer in gestructureerde mededeling

De mededeling is noodzakelijk om de BTW en voorafbetalingen inzake belastingen te voldoen.

Bereken uw verkeersbelasting

Met deze toepassing kunt u zelf uw belasting op inverkeerstelling of de jaarlijkse verkeersbelasting berekenen.

Bereken uw onroerende voorheffing

Met deze toepassing kunt u zelf uw te betalen onroerende voorheffing berekenen.

Opzoeken CO2-uitstoot

Via deze link kan u de CO2-uitstoot van uw wagen nagaan.

bottom of page